Sign In

Official Site of Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change

​​​


Greening Malaysia

100 Million Tree-Planting Campaign

Pelaksanaan kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan litupan hijau
dan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup selain usaha untuk menambahbaik ekosistem dan biodiversiti negara kita.
Kempen ini juga bertujuan memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai jenis pokok
kepada semua lapisan masyarakat serta menyokong komitmen untuk mengekalkan litupan kawasan berhutan di Malaysia.MORE...

​  ​More>>>​​​​
​NRECC News​
​​