​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​>Aplikasi Internet​​​​​​​​​​

​​​​​​Aplikasi Internet​
​Ja​nF​eb
MacAprMeiJunJu​laiOgosSeptOktNov​​
DisJumlah
​​​1eBMGPermit
89
445
402
211
426


1,573
2
NRECCLib (Perpustakaan Dalam Talian)            
430
580
630
575
564​ 2,779
3Carian Nama Geografi (MyGeoname)
325
489
527
448
471
2,260
4
Carian Kod dan
Nama Pentadbiran Tanah (UPI)
1,784
3,367
3,379
1,848

4,038


14,416
5Carian Kod Fitur dan Atribut ​
11
9
10
8
8
46
6
Carian Katalog Geospatial
(Bil. Pelawat)
3
0
10
-
6
19
JUMLAH
2,642
4,890
4,958
3,090
5,513
21,093​


​​

>Statistik Bilangan Pelawat Laman Web​

BilPerkhidmatan
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDis​
Jumlah
1Bilangan Pelawat
51,237
40,580
55,523​
67,964
71,469​

286,773


>Aplikasi Intranet

Aplikasi Intranet
Bilangan Transaksi Tahun 2023
​​JUMLAH 2022
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDis
JUMLAH
NRECC*Tempahan Kenderaan
*Permohonan Menaiki Kenderaan Pejabat
166
246
260
166
262

1,100
1,852​

Permohonan pinjaman
*Permohonan pinjaman aset ICT
27
47
39
30
39

182
480
Aduan ​ICT
70
85
173
125
187


640
1,147
NRECC*SPKLN
*Permohonan kelulusan ke luar negara
18
10
10
7
9


54
61
Pengurusan Stor
*Bilangan item penerimaan stok
658
1,570
7,136
2,685
9,302


21,351
119,922
Pengurusan Stor
*Bilangan item pengeluaran stok
9,285
4,845
6,814
8,187
5,991


35,122
112,895
NRECC*LogLatihan
*Rekod latihan warga NRECC yang didaftar
846
867
1,468
342
339
3,862
8,124
Sistem perpustakaan ILMU
*Sistem Pengurusan perpustakaan
32
33
784
89
69

1,007​
449​​

​ ​