​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​>Aplikasi Internet​​​​​​​​​​

​​​​​​Aplikasi Internet​
​Ja​nF​eb
MacAprMeiJunJu​laiOgosSeptOktNov​​
DisJumlah
​​​1eBMGPermit
89
445
402
211
426
293
225
376
293
253


3,013
2
NRECCLib (Perpustakaan Dalam Talian)            
430
580
630
575
564​ 639
566
668
578
-
-
-
5,230

BAHARU  Sistem Pengurusan Perpustakaan 
(Koha Integrated Library System) NRECC 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49

49
3Carian Nama Geografi (MyGeoname)
325
489
527
448
471
290
571
424
425
533
4,503
4
Carian Kod dan
Nama Pentadbiran Tanah (UPI)
1,784
3,367
3,379
1,848

4,038
1,076
4,520
332
2,710
3,459

26,513
5Carian Kod Fitur dan Atribut ​
11
9
10
8
8
5
8
8
3
5
75
6
Carian Katalog Geospatial
(Bil. Pelawat)
3
0
10
-
6
6
-
5
3
4

37
JUMLAH
2,642
4,890
4,958
3,090
5,513
2,309
5,890
1,813
4,012
4,303
39,420​


​​

>Statistik Bilangan Pelawat Laman Web​

BilPerkhidmatan
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDis​
Jumlah
1Bilangan Pelawat
51,237
40,580
55,523​
67,964
71,469​
61,546
57,263
54,606
78,659
86,741
625,588


>Aplikasi Intranet

Aplikasi Intranet
Bilangan Transaksi Tahun 2023
​​JUMLAH 2022
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDis
JUMLAH
NRECC*Tempahan Kenderaan
*Permohonan Menaiki Kenderaan Pejabat
166
246
260
166
262
218
295
313
399
491

2,816
1,852​

Permohonan pinjaman
*Permohonan pinjaman aset ICT
27
47
39
30
39
23
25
27
145
41

443
480
Aduan ​ICT
70
85
173
125
187
97
88
115
981,038
1,147
NRECC*SPKLN
*Permohonan kelulusan ke luar negara
18
10
10
7
9
5​
16
​23
26
14

138​
61
Pengurusan Stor
*Bilangan item penerimaan stok
658
1,570
7,136
2,685
9,302
138
3,427
4,851
3,730
7,237

40,734
119,922
Pengurusan Stor
*Bilangan item pengeluaran stok
9,285
4,845
6,814
8,187
5,991
4,020
5,681
7,070
9,279
7,163


68,335
112,895
NRECC*LogLatihan
*Rekod latihan warga NRECC yang didaftar
846
867
1,468
342
339
1,011
652
591
567
723

7,406
8,124
Sistem perpustakaan ILMU
*Sistem Pengurusan perpustakaan
32
33
784
89
69
144
76
48
2 -

-
-
1,27​7
449​​

​ ​