​​​​

Data Geospatial 

Maklumat saintifik mengenai permukaan bumi dan penghuninya merangkumi foto udara citraan penderiaan jauh, mozek, model paramuka berdigit, peta garisan, maklumat data geodesi dan pelan kadaster, kejuruteraan awam dan pelan seni bina.Sistem Maklumat Geografi (GIS)

Sistem maklumat yang mengendali maklumat mengenai fonemena yang berkaitan dengan lokasi relatif kepada bumi.