Sign In

Ketua Bahagian dan UnitBahagian Pengurusan Biodiversiti & Perhutanan

Norsham binti Abdul Latip Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Tanah, Ukur & Geospatial

Ybhg. Datuk Muhammad Yasir bin Yahya Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bah​agian Mineral &​ Geosains

Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Unit REDD Plus

Simon Anak David Ketua Unit
Bahagian Bekalan Elektrik

Mareena binti Mahpudz Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Tenaga Lestari

Asdirhyme bin Abdul Rasib Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Perubahan Iklim

Dr. Hartini binti Mohd Nasir Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Pengurusan Alam Sekitar

Roslinda binti Ulang Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES)​

YBrs. Ir. Ismail bin Hashim Pengarah

Unit Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE)

Saravanan a/l Gogarajah Ketua Unit
Bahagian Perkhidmatan Air & Pembetungan

Zahariah binti Mohd Sarif Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi

Roshana Alma binti Mohd Ali Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Khidmat Pengurusan

Mohd Faiz bin Abd Rahman Setiausaha Bahagian

Bahagian Kewangan dan Perolehan

Mohd Norhisham bin Musa Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Adzlina binti Ibrahim Setiausaha Bahagian

Bahagian Pembangunan

Hamsha bin Injau Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Hafizah binti Yahya @ Ab Rahim Setiausaha Bahagian

Bahagian Akaun

Hatimah binti HamidKetua AkauntanUnit Undang-Undang

Kamal Azira bin Hassan Penasihat Undang-undang

Unit Integriti

Ahmad Shukri bin Mohamad Taib Ketua Unit

Unit Audit Dalam

Hazman bin Mohamed Ketua Unit

Unit Komunikasi Korporat

Kosong Ketua Unit

Bahagian Perancangan Strategik &​ Antarabangsa

Mohd Faizal bin Harun Setiausaha Bahagian​