Sign In

Maklumat Korporat


​​​​​​​​​​​​​​​​​​VISI

Peneraju tata kelola sumber asli, alam sekitar, bekalan elektrik dan air yang mampan dan inklusif dalam
mendepani impak perubahan iklim demi kesejahteraan negara.​


​​MISI
  • Melaksanakan tata kelola sum​ber asli dan alam sekitar melalui langkah pemeliharaan, pemuliharaan dan penggunaan secara optimum dan bertanggungjawab ke arah pembangunan mampan; dan

  • Mengurus dan mengawalselia industri bekalan elektrik secara strategik dengan mengoptimumkan tenaga boleh baharu dan kecekapan tenaga bagi menjamin perkhidmatan yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari; dan

  • Memastikan kelestarian dan keterjaminan air melalui dasar dan pengukuhan tata kelola; dan

  • Melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi ke arah pembangunan daya tahan iklim​​.​​
   ​​


​​​​Menyediakan perkhidmatan yang efisien melalui :

  • Pengurusan sumber asli secara lestari dan bertanggungjawab;

  • Pengurusan industri bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari;

  • Kawalan pencemaran alam sekitar dan pembangunan daya tahan iklim;

  • Transformasi sektor air yang terjamin dan lestari;

  • Pembangunan modal insan dan pengurusan kewangan yang cekap; dan

  • Tata kelola yang baik merangkumi pengukuhan perundangan dan kolaborasi strategik dengan pihak berkepentingan.


  • Integriti​​

  • Inovasi

  • Kerja berpasukan

  • Kecemerlangan

  • Lestari

  • Tata kelola yang baik​​